Styrning & ledning

Varje år har Riskteatern Stockholms län årsmöte som är föreningens högst beslutande organ, då träffas ombud från lokala teaterföreningar och anslutna organisationer i Stockholms län.

Vart fjärde år har Riksteatern kongress. Då träffas förtroendevalda ombud från de lokala riksteaterföreningarna och den regionala verksamheten för att tillsammans besluta om mål och riktlinjer för Riksteatern.

Kongressen är Riksteaterns högsta beslutande organ. På den fastställs Riksteaterns stadgar och styrelsen för nästa period utses. Ombuden beslutar även om verksamhetsplanen som ligger till grund för hur arbetet planeras lokalt, regionalt och nationellt.

Styrelse
Riksteatern Stockholms läns styrelseordförande är Monica Eriksson. Styrelsen består av 8 ledamöter inklusive ordförande, samt fyra ersättare. Styrelsen väljs på Riksteaterns Stockholms läns årsmöte.

Styrelsen
Revisorerna
Valberedningen