Styrelsen

Riksteatern Stockholms läns styrelse verksamhetsåret 2017/2018

Ordförande
Monica Eriksson – Bygdegårdarnas Riksförbund

Kassör
Eva Wedberg

Ledamöter
Lillemor Broström – Riksteaterföreningen i Roslagen (Vice ordförande)
Måns Erlandsson – Frilans
Irma Kario – Finska kulturföreningen i Sverige
Maria av Klintberg – Teater Sláva
Hans Richardsson – Botkyrka Teaterförening
Agneta Rolfhamre – Haninge Riksteaterförening
Figen Solmaz – Frilans

Adjungerade
Jonny Jergander – Riksteaterns Nationella styrelse
Marianne Pihl – Ideell kulturallians Stockholms län
Anders Ålander – Södra Teatern