Styrelsen

Riksteatern Stockholms läns styrelse verksamhetsåret 2018/2019

Ordförande
Monica Eriksson – Bygdegårdarnas Riksförbund

Ledamöter
Lillemor Broström – Riksteaterföreningen i Roslagen (Vice ordförande)
Måns Erlandsson – Frilans
Irma Kario – Finska kulturföreningen i Sverige
Maria av Klintberg – Teater Sláva
Hans Richardsson – Botkyrka Riksteaterförening
Agneta Rolfhamre – Haninge Riksteaterförening
Leif Rönngren – Nya Rågsveds Folkets hus

Ersättare
Figen Solmaz – Årsta Folkets hus
Lollo Moberg – Kungliga Svenska balettskolan
Anna Azcarate – Teateralliansen

Adjungerade
Eva Wedberg – Kassör
Jonny Jergander – Riksteaterns Nationella styrelse
Marianne Pihl – Ideell kulturallians Stockholms län
Anders Ålander – Södra Teatern