Styrelsen

Riksteatern Stockholms läns styrelse verksamhetsåret 2019/2020

Ordförande
Monica Eriksson – Bygdegårdarnas Riksförbund

Ledamöter
Lillemor Broström – Riksteaterföreningen i Roslagen (Vice ordförande)
Måns Erlandsson – Avart Dans & Rörelse
Irma Kario – Finska kulturföreningen i Sverige
Maria av Klintberg – Teater Sláva
Hans Richardsson – Botkyrka Riksteaterförening
Leif Rönngren – Nya Rågsveds Folkets hus
Figen Solmaz – Årsta Folkets hus

Ersättare
Lollo Moberg – Kungliga Svenska balettskolan
Anna Azcarate – Teateralliansen
Agneta Rolfhamre – Haninge Riksteaterförening
Raymond Svensson – Haninge Riksteaterförening

Adjungerade
Eva Wedberg – Kassör