Författare: Charly Wassberg Borbos

En inspirationsdag om samverkan för sverigefinsk scenkonst

När: Tisdag 13 september
Tid: Kl. 10.00-15.00 med kaffe från kl. 09.30
Plats: Teaterkaféet, Västmanlands teater i Västerås (Slottsgatan 11)

Det blir en dag med samtal, erfarenhetsutbyte och workshops runt ”Mer publik för sverigefinsk scenkonst” och ”Att samarbeta och samarrangera sverigefinsk scenkonst”.

Genom samverkan bygger vi regionsöverskridande nätverk och därmed kontinuitet och tillgänglighet för finsk och sverigefinsk scenkonst runt om i Sverige. 

Verksamhetsutvecklare Joakim Rindå från Riksteatern leder oss under dagen. 

Ytterligare info om anmälan med mera i denna pdf! 

Frågor: Kontakta Maria Gage, Teaterkonsulent i Västmanland, maria@vastmanlandsteater.se, 073-654 41 30 eller Ann-Cathrine Fröjdö, Projektledare Riksteatern, ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se, 070-637 59 76.

Vänliga hälsningar,

Västmanlands teater i samarbete med Riksteatern och Finnet Västmanland

GRATTIS Dövas Riksteaterförening i Stockholm!

stipUnder Riksteaterns arrangemang Scenkonst 16 i Hallunda den 28-29 maj delade Riksteatern ut stipendier till sex lyckliga mottagare. I kategorin FÖRENING hade Dövas Riksteaterförening i Stockholm framröstats som vinnare och mottagare av 20 000 kronor med följande motivering:

Denna förening har inte bara arrangerat utsålda föreställningar för sin publik i Stockholm, utan har även hjälpt publik på andra orter att få uppleva scenkonst. Förutom att Dövas Riksteaterföreningen oftast är arrangör av Riksteaterns Tyst Teaters föreställningar i Stockholm, har de även bland annat gjort teaterresor till Teater Manu i Oslo, bidragit till publikarbetet för Dramatens föreställning Klanen och andra teckenspråkstolkade föreställningar på flera teatrar. En inspirerande kraft i arrangörs-Sverige.

Stort grattis från Riksteatern Stockholms län till Dövas Riksteaterförening i Stockholm. Vi instämmer verkligen med motiveringen och ser fram emot lyxen att även fortsättningsvis inspireras av er.

SVTs Nyhetstecken uppmärksammade stipendieutdelningen såhär.

BILDEN
Övre raden: skådespelaren Sarah Remgren, Riksteaterkonsulenten i Jämtland/Härjedalen Eva Erlingsson, ordföranden i Tjörn Kultur- och teaterförening Anna Klingstedt, maskören Eva Rizell. Nedre raden: verksamhetsutvecklaren Joakim Rindå och ordförande i Dövas Riksteaterförening i Stockholm Niklas Wanjura

Ny styrelse för Riksteatern Stockholms län

Den 14 april höll Riksteatern Stockholms län årsmöte. Gunnel Orselius-Dahl (L), ordförande i Stockholms läns landsting var årsmötesordförande och vi var ca 30 personer från ett 15-tal föreningar på årsmötet. Vi hade också besök från Jonny Jergander från nationella styrelsen och från Yamam Al-Zubaidi som är verksamhetsutvecklare på Riksteatern.

Styrelsen för Riksteatern Stockholms län 2016/2017 ser ut enligt följande:

Ordförande
Monica Eriksson – Bygdegårdarnas Riksförbund

Kassör
Eva Wedberg

Ledamöter
Lillemor Broström – Riksteaterföreningen i Roslagen (Vice ordförande)
Anne-Sofie Ericsson – SITE/Nacka Teaterförening
Irma Kario – Finska kulturföreningen i Sverige
Maria av Klintberg – Teater Sláva
Hans Richardsson – Botkyrka Teaterförening
Agneta Rolfhamre – Haninge Riksteaterförening
Figen Solmaz – Frilans

Adjungerade
Jonny Jergander – Riksteaterns Nationella styrelse
Marianne Pihl – Ideell kulturallians Stockholms län
Anders Ålander – Södra Teatern

Biljettrevolutionen OCH MER – 16 april på Södra Teatern

Riksteatern stockholms länblå

Lördagen den 16 april bjuder vi in medlemsföreningar och anslutna organisationer i Stockholms län, Sörmland, Uppsala län och Gotland för att samlas kring området försäljning. Vi avslutar dagen med att bjuda på förtäring och föreställningen African Angels.

Betsy Carling på Riksteatern, projektledare för Biljettrevolutionen, guidar oss igenom de satsningar som nu görs för att förenkla och förbättra försäljningsarbetet mot publik och medlem, vilket stöd som erbjuds teaterföreningar samt leder workshop och dialog. Vi träffas på Södra Teatern tillsammans med bland andra;
Anders Ålander – Programchef Södra Teatern
Therese Granberg – Digital strateg & affärsutvecklare Södra Teatern
Malena Welander – Verksamhetsutvecklare Riksteatern
Elisabeth Bendelius – Föreningsutvecklare Riksteatern
Frida Ekelund – Arrangörssupport Tickster

Kom gärna flera från styrelsen, det är bra att så många som möjligt kan och vet vad det handlar om. Välkomna att även bjuda med samarbetspartners som är avgörande i ert arbete med biljettförsäljning, och/eller andra personer i ert nätverk som kan vara intresserade av att hantera er biljettförsäljning.

VAR: Södra Teater, Mosebacke Torg, Stockholm
NÄR: 16 april kl. 15.00

Preliminärt program
15:00 – 15:20 Välkomna
15:20 – 16.00 Biljettrevolutionen – vad är det?
16:00 – 16:30 Workshop i mindre grupper
16:30 – 16:50 Fika
16:50 – 17:30 Fortsättning workshop i mindre grupper
17:40 – 18.10 Gemensam diskussion och frågor
18:10 – 19:00 Lättare mat & dryck
19:00 – 21:00 Konsert på Stora Scen: African Angels

Anmälan senast den 8 april till charly.wassbergborbos@riksteatern.se (ange om ni även deltar kvällstid och vill ha förtäring/konsert och ev matallergi)

Årsmöte för Riksteatern Stockholms län den 14 april

Riksteatern stockholms länblå

Den 14 april bjuder Riksteatern Stockholms län till årsmöte på Södra Teatern (lokal på Södra Teatern meddelas senare). Vi kommer att starta kl. 17.45 med lättare förtäring, för att sedan börja årsmötet kl. 18.30.

Alla föreningar i Riksteatern Stockholms län (medlemmar och anslutna) har möjlighet att delta med två (2) röstberättigade ombud. Fler får givetvis komma men då endast som åhörare med yttranderätt/förslagsrätt och ej rösträtt.

Motioner skickas till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 3 mars.

Handlingar inför årsmötet skickas ut senast den 31 mars.

Då vi kommer att servera lättare förtäring vill vi att ni anmäler er om ni kommer att närvara. Meddela då också eventuella allergier/matpreferenser. Er anmälan skickar ni till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 7 april.

 

Välkomna till en kurs om TF sidorna

Lördagen den 30 januari kl. 10.00 – 15.30 på Riksteatern i Hallunda.

Välkomna till en kursdag kring TF sidorna (teaterföreningssidorna) där vi får en ordentlig genomgång och information om hur vi arbetar med sidorna och vilken information vi kan finna där. Vi får även information om hur vi kan använda hemsidorna.

Kaffe serveras från 09.30. Vi bjuder också på en enkel lunch.

Kurspassen leds av Henrik Boman, webansvarig på Riksteatern.

Kursvärd är Monica Eriksson, ordförande i Riksteatern Stockholms län.

OBS! Medtag egen dator!

Anmälan senast den 26 januari till Monica Eriksson monica@bygdegardarna.se. Ange namn, förening, specialkost och om du INTE har möjlighet att ta med egen dator (några lånedatorer kan kanske ordnas).

Konferens 7 december – Det Europeiska projektets framtid

AKTUELL

Det är återigen dags för konferensen DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID. I år möts politiker, idéburna organisationer och kultursektorns tjänstepersoner för att samtala om kultursamverkansmodellen. Hur kan kulturen vara en del av en hållbar regional utveckling? Hur har det fungerat i Sverige? Hur fungerar det i Europa?

Det europeiska samarbetet står just nu inför stora utmaningar och gemensamma strategier behövs. I EU:s strategi för tillväxt, Europa 2020 finns 5 mål definierade. En förutsättning för att Europa 2020-strategin ska bli en framgång är att hela samhället involveras.

Hur spelar en gemensam kulturpolitik och kultursamarbeten en avgörande roll i detta? Vad innebär de kulturella och kreativa drivkrafterna för framtidens städer och regioner? Hur påverkas den regionala kulturutvecklingen av nationella strukturer och internationella samarbeten?

Denna konferens presenterar den senaste kunskapen om kultursamverkansmodellen, konkreta exempel från regionerna i Sverige och med utblick i Europa. Vad har fungerat och vad kan vi lära?

Konferensen bjuder på intressanta panelsamtal, intervjuer och egna diskussioner.

Läs mer och hämta programmet här.

Datum och tid: måndag 7 december ca kl. 09.30-17.00
Plats: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern)
Registrering: Deltagandet är kostnadsfritt, anmäl dig här!

Välkommen till workshop, middag och föreställning den 7 november

Så här till hösten vill Riksteatern Stockholms län och Södra Teatern bjuda på något alldeles särskilt!

2 personer från varje förening i Riksteatern Stockholms län bjuds nämligen härmed in till workshop, middag och föreställning. Dagen inleds med en workshop som Södra Teatern bjuder på och efter workshopen bjuder vi er också på föreställningen ”Slå pattarna i taket” på Stora Scenen på Södra Teatern. För de som vill finns det också möjlighet att äta en gemensam middag till självkostnadspris på Mosebacke Etablissement innan föreställningen. Vad som finns att äta och till vilket pris kan ni läsa här http://sodrateatern.com/mat-dryck/middag/. Detta är ett perfekt tillfälle att träffa både styrelsen för Riksteatern Stockholms län samt andra företrädare från medlemsföreningar och anslutna organisationer i hela länet.

 

Program för dagen:

14.00-14.45 Hej och välkomna ”Vi är Riksteatern Stockholms län – Vi presenterar varandra och vår verksamhet”

14.45-15.00 Kaffe

15.00-17.00 Workshop ”Hur drar man folk?”

17.00-18.30 Middag på Etablissemanget (till självkostnadspris)

19.00-20.30 Föreställning ”Slå pattarna i taket

 

Lokal på Södra Teatern meddelas senare.

 

Information om workshopen

Södra Teaterns nytillträdda marknads- och kommunikationschef, Johanna Carlberg kommer prata om hur Södra Teatern arbetar med marknadsföring samt dela med sig av enkla och kostnadseffektiva sätt att marknadsföra publika evenemang. Vi kommer även ha tid för gruppdiskussion och försöka ge er konkreta tips och råd på hur ni kan arbeta med era föreställningar. Medverkande är även Lena Törner, pressansvarig och Stina Lundberg, grafisk formgivare på Södra Teatern.

 

Anmälan görs till ordförande Monica Erikssonmonica@bygdegardarna.se. Ni har möjlighet att anmäla 2 personer från er förening.

 

Er anmälan vill vi ha senast den 2 november och vi vill att ni anger följande

Namn:

Förening:

Mail:

Telefon:

Vill du vara med på middagen till självkostnadspris (vi förbokar antal, priser hittar ni här http://sodrateatern.com/mat-dryck/middag/):

Ev allergier:

Välkommen på ombudsträff den 23 april kl. 18

Den 23 april kl. 18.00-20.30 så bjuder Riksteatern Stockholms län in till ombudsträff på Riks City (Södra Teatern).

 

På ombudsträffen kommer Malena Wellander från Riksteatern att gå igenom mötesformen Påverkanstorg och hur Riksteaterns kongress kommer att förlöpa den 8-10 maj i Göteborg.

 

Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa andra medlemsföreningar i Riksteatern Stockholms län och samtidigt få information och ställa frågor om den stundande kongressen. Kursen är till för både dig som är anmäld till kongressen och dig som bara är nyfiken på mötesformen och/eller kongressen.

 

Utbildningen är gratis men det finns ett begränsat antal platser, så först till kvarn. Sista anmälningsdag är den 21 april.

 

Anmälan görs till vice ordförande för Riksteatern Stockholms län, Lillemor Broström, på lillemor.brostrom@telia.com och när du anmäler dig vill vi veta följande:

 

Namn:

Förening:

Allergier:

 

Hör av dig om du har frågor.

 

Hoppas vi ses den 23 april!

 

Ny styrelse för Riksteatern Stockholms län

Den 16 april höll Riksteatern Stockholms län årsmöte hos Teater Sláva i Huddinge. Utöver årsmötet bjöds det på god mat, information från Riksteaterns VD och styrelse och ett musikaliskt stycke scenkonst. Ordförande för mötet var Robert Johansson (S), andre vice ordförande i Landstingets kulturnämnd.

Styrelsen för Riksteatern Stockholms län består nu av följande personer:

Ordförande
Monica Eriksson – Bygdegårdarnas Riksförbund

 

Kassör
Tuula Lindblad

 

Ledamöter
Lillemor Broström – Riksteaterföreningen i Roslagen
Irma Kario – Uusi Teatteri
Agneta Rolfhamre – Haninge Riksteaterförening
Anne-Sofie Ericsson – SITE/Nacka Teaterförening
Maria av Klintberg – Teater Sláva, Huddinge
Chris Torch – Intercult
Hans Richardsson – Botkyrka Teaterförening

 

Ersättare
Marianne Pihl – Ideell kulturallians Stockholms län
Jonny Jergander – Nacka Teaterförening
Rostam Mirlashari – Föreningen Fahrang