Författare: Charly Wassberg Borbos

Treårigt verksamhetsbidrag till Riksteatern Stockholms län

Riksteatern Stockholms län har fått glädjande besked 2019! Ordförande Monica Eriksson intervjuas nedan om beskedet om treårigt verksamhetsstöd som nådde henne i januari.

Ett 3-årigt verksamhetsstöd, vad kommer det betyda för Riksteatern Stockholms län?

Ett treårigt projekt gör att vi får kontinuitet i verksamheten och vågar ta oss an lite större utmaningar som att t ex arrangera en utbudsdag. Det bidrar också, tror jag, att vi kan bli en aktör att räkna med i Stockholms län.

Varför tror du ni fick ett positivt besked om verksamhetsstöd just i år?

Svårt att säga. En bra ansökan i kombination med enträget arbete och med många olika kontakter, är nog svaret. Efter många års försök att få stöd från Stockholms läns landsting, nu region Stockholm, lyckades det i år. Det var med stort glädje vi tog emot beskedet i slutet av januari. Nu kan vi äntligen anställa en teaterkonsulent och i ökad takt förverkliga alla planer.

Vad ser du fram emot mest i Riksteatern Stockholms län 2019?

Att vi ska kunna förverkliga vår plan. Öka arbetet med att få fler riksteaterföreningar, stötta de vi har, stötta samverkan med andra, planera för en utbudsdag, erbjuda utbildning. Det finns massor att göra.

Länk till intervju med Monica i P4 Stockholm https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7149005

 

Välkommen på Riksteatern Stockholms läns årsmöte den 10 april

Tid: Den 10 april kl. 18.30 (vi inleder vid kl. 18.00 med lätt förtäring)

Plats: Kristinehovs Malmgård, Diedrichsonska salen

Alla föreningar i Riksteatern Stockholms län (medlemmar och anslutna) har möjlighet att delta med två (2) röstberättigade ombud. Fler får givetvis komma men då som åhörare med yttranderätt/förslagsrätt men ej rösträtt.

Motioner skickas till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 27 februari.

Nomineringar till styrelsen skickas till Valberedningens ordförande Loredana Jelmini loredana.jelmini@gmail.com.

Handlingar inför årsmötet skickas ut senast den 27 mars.

Då vi kommer att servera lättare förtäring vill vi att ni anmäler er om ni kommer att närvara. Meddela då också eventuella allergier/matpreferenser. Er anmälan skickar ni till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 3 april.

Sommarbrev 2018

Landstingets Kulturstrategi antagen
Den 12 juni tog landstingsfullmäktige beslut om en kulturstrategi för länet, tillsammans med RUFS 2050. Efter beslutet i landstingsfullmäktige tar nu arbetet vid med att implementera strategin. Under hösten börjar de första aktiviteterna; dialogmöten och planering. Läs mer här http://kultur.sll.se/regional-kulturstrategi och hämta kulturstrategin i sin helhet här http://kultur.sll.se/sites/kultur/files/Kulturstrategi_webb.pdf

Opinionsbilda inför valet!
Riksteatern har tagit fram stödmaterial för opinionsbildningsarbete inför valet. På intranätet finns förslag till debattartiklar och insändare. Försök att ta er tid att nyttja detta. Gärna under sommaren då det är lite av nyhetstorka. Läs mera på intranätet https://intranatet.riksteatern.se/bibliotek/marknadsforing-och-kommunikation/opinion/. För ytterligare inspiration för opinionsbildning på sociala medier kan ni kika in på exempelvis Bodens Riksteaterförenings Facebooksida https://www.facebook.com/Bodensrtf/

Att möta mångfald  –  1 september
Vi arrangerar tillsammans med Riksteatern i Sörmland, Östergötland och Uppsala län samt några samverkande organisationer en dag om mångfald lördagen den 1 september på ABF huset i Stockholm. Sprid information till era medlemmar. Under dagen tas mångfald och jämlikhet upp ur ett arrangörsperspektiv. Det blir en bra dag för kunskapspåfyllning och tillfälle till nya kontakter. https://ostergotland.riksteatern.se/att-mota-mangfald-utbildningsdag

Stöd för repertoar- och publikarbete
Det gamla ”småplatsstödet” är nu omvandlat till ett stöd för repertoar- och publikarbete. Riksteatern Stockholms län har fått ett stöd som ger fortsatt möjlighet till visst stöd till scenkonst på små platser men också till bland annat ett nytt communitydansprojekt. Vi uppmanar nu er i föreningarna att ansöka om stöd för era arrangemang. Vi har en mindre summa att fördela än tidigare.  Använd den gamla blanketten tills vidare: http://stockholmslan.riksteatern.se/ansok-om-smaplatsstod.

Communitydansprojekt
Inom ramen för repertoar- och publikarbete genomför vi ett communitydansprojekt i samarbete med Lonely Riders. Tre föreningar kommer att delta; Botkyrka Riksteaterförening, Teater SAT och Nacka & Värmdö Riksteaterförening. Mer information kommer i höst.

Kurs i kommunikation
Efter vår positiva dag med ökad kunskap om sociala medier, som vi höll i samarbete med Södra Teatern i januari,  planerar vi nu för en längre utbildning. Den planeras att genomföras under två lördagar i november respektive januari i samarbete med Botkyrka Folkhögskola. Vi återkommer med datum i början av hösten.

Satsning på unga arrangörer
Riksteatern Skåne var först i Sverige med projektet Kulturcrew  – en utbildning för unga kulturarrangörer. Vi planerar ett Kulturcrew-projekt i Stockholms län under 2019. Detta är dock endast i planeringsstadiet. Men här finns en inspirationsfilm för info och pepp och hör av er om ni är intresserade av att delta. https://www.youtube.com/watch?v=jijAJDSvbaM

 

Datum att notera för hösten

1 september                         Att möta mångfald, ABF huset, Stockholm

5 – 7 oktober                       Anbud live -Riksteatern presenterar sitt utbud för 2019/20

en lördag i november           Del 1 av utbildning kring sociala medier. Dag ej beslutad.

 

Med sommarhälsningar från Riksteatern i Stockholms län

Ny styrelse för Riksteatern Stockholms län

Den 16 april höll Riksteatern Stockholms län årsmöte hos Teater Sláva i Huddinge. Det bjöds på god mat och en fantastisk presentation av Riksteatern Stockholms län Communitydans-projekt som planeras till hösten.

Ordförande för mötet var kulturnämndens ordförande i Huddinge, Vibeke Bildt (L) och den nya styrelsen för verksamhetsåret 2018 ser nu ut så här:

Ordförande
Monica Eriksson – Bygdegårdarnas Riksförbund

Ledamöter
Lillemor Broström – Riksteaterföreningen i Roslagen (Vice ordförande)
Måns Erlandsson – Frilans
Irma Kario – Finska kulturföreningen i Sverige
Maria av Klintberg – Teater Sláva
Hans Richardsson – Botkyrka Riksteaterförening
Agneta Rolfhamre – Haninge Riksteaterförening
Leif Rönngren – Nya Rågsveds Folkets hus

Ersättare
Figen Solmaz – Årsta Folkets hus
Lollo Moberg – Kungliga Svenska balettskolan
Anna Azcarate – Teateralliansen

Adjungerade
Eva Wedberg – Kassör
Jonny Jergander – Riksteaterns Nationella styrelse
Marianne Pihl – Ideell kulturallians Stockholms län
Anders Ålander – Södra Teatern

Välkommen till Riksteatern Stockholms läns årsmöte 16 april

Tid: Den 16 april kl. 18.30 (vi inleder vid kl. 17.45 med lättare förtäring)!

Plats: Tonsalen, Huddinge

Alla föreningar i Riksteatern Stockholms län (medlemmar och anslutna) har möjlighet att delta med två (2) röstberättigade ombud. Fler får givetvis komma men då som åhörare med yttranderätt/förslagsrätt men ej rösträtt.
Motioner skickas till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 5 mars.
Handlingar inför årsmötet skickas ut senast den 2 april.

Då vi kommer att servera lättare förtäring vill vi att ni anmäler er om ni kommer att närvara. Meddela då också eventuella allergier/matpreferenser. Er anmälan skickar ni till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 9 april.

Välkommen på workshop och föreställning på Södra Teatern den 27 januari

Riksteatern Stockholms län inleder våren med att bjuda alla sina medlemmar till en efterlängtad workshop i hållbara kommunikationsstrategier. Workshopen leds av Johanna Carlberg och Karin Bernhardsson, Marknad- & kommunikationschef respektive PR- & marknadsredaktör på Södra Teaterns.  Efter föreställningen får ni också möjligheten att se föreställningen De redan frälsta på Södra Teaterns Stora scen.

Så välkomna till Södra Teatern den 27 januari!

Kl 15.00 – 17.00 – Workshop i hållbara kommunikationsstrategier – Hur når vi och får vi publik? (Konferensrum Panorama)
Kl 17.00 – 18.30 – Vegetarisk Middag (Mosebacke Etablissement)
Kl 19.00 – 20.40 – Föreställningen De redan frälsta (Stora scen)

Middagen består av 3 vegetariska ”mellanrätter” och bekostas av var och en (285:- + dryck), resten bjuder Riksteatern Stockholms län på!

Anmälan är bindande och mailas till stockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 24 januari. I anmälan anger du vilka delar av dagen du vill delta på (workshop/middag/föreställning) samt om du har några allergier.

 

Den vegetariska middagen kostar 285:- och består av: 
Ceviche på örtpotatis, avokado & mango
Baby gemsallad med Västerbottenpuré & mandlar
Dinkel, råg- & svampotto med champinjoner

 

 

KULTURPOLITISK KONFERENS 16 NOVEMBER

Kulturvalet – på väg 2018!

Ideell kulturallians Stockholms län bjuder in till en konferens i Årsta Folkets hus för att samtala om landstingets nya kulturstrategi och kultursamverkansmodellen i Stockholms län. Kulturstrategin är ute på remiss under hösten och nu har vi möjlighet att påverka!

Kulturen måste få blomma utanför tullarna och utanför de statliga institutionerna. Mycket av kulturen är idag centrerad till innerstaden och för att kulturen ska komma fler till del måste det finnas en vision och strategi för att göra kulturen tillgänglig i förorten och i skärgårdskommuner.

Vad innebär den nya kulturstrategin för civilsamhället? Vilken hänsyn tas till de ideella kulturföreningarnas förutsättningar? Vilka forum finns för dialog mellan civilsamhället och politiken? Hur kan vi tillsammans medverka till att hela Stockholms län blir en starkare kulturregion?

Vi bjuder in representanter från civilsamhället, tjänstemän och politiker till en konferens om Stockholms läns kulturpolitik.

Program
15.30 – 16.00 Registrering och mingel
16.00 – 16.30 Intro och brandtal av Grete Havnesköld och Johanna Thor (Livet Bitch!)
16.30 – 17.20 Panelsamtal om kulturstrategin. Medverkande: Marianne Pihl (IKA Stockholms län), Eva Bergquist (Förvaltningschef kulturförvaltningen), Ida Burén (Kulturchef Botkyrka kommun) och Gustav Hemming (Skärgårds- och regionplanelandstingsråd).
17.20 – 17.30 Kort paus
17.30 – 18.00 Workshop: Vad vill du ska stå i kulturstrategin?
18.05 – 18.20 Brandtal av Farida al-Abani (StreetGäris)
18.30 – 18.55 Mingel med enklare förtäring
18.55 – 19.35 Panelsamtal med kulturnämndspolitiker. Hur fortsätter arbetet? Vad tar ni med er från dagens samtal? Medverkande: Tomas Melin (mp), Rickard Wessman (m) och Robert Johansson (s)
19.35 – 19.40 Avslutning (Eftermingel till kl 20)
Moderator för dagen: Matilda Westerman
Anmälan: Maila din anmälan till marianne.pihl@outlook.com senast 10 november
Tid: 16 november kl 15.30-20.00
Adress: Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28, Årsta torg

Konferensen arrangeras med stöd från: Ideell Kulturallians, Stockholms län landsting, Folkets Hus och Parker, Länsbildningsförbundet och Bygdegårdarna.

Demokratins Gränser – Olydnad

2016 tog Riksteatern beslut om att under flera år konstnärligt satsa på scenkonst som fokuserar på vår tids stora existentiella ödesfrågor, bland annat de som rör begreppet demokrati. På temat Demokratins Gränser kommer sex föreställningar under tre år att åka ut på turné, först ut är föreställningen Olydnad. Den visas på fyra platser i vårt län!

8 november 19.00 i Jordbro kultur- och föreningshus
10 november 19.00 Roslagsskolans aula
Norrtälje, 13 november 19.00 på Södra teatern
Stockholm och 14 november 19.00 i Hallunda Folkets hus

Mer information om föreställning Olydnad finns här http://www.riksteatern.se/forestallningar/olydnad/

Mer info om satsningen Demokratins Gränser finns här http://demokratinsgranser.riksteatern.se/

 

Välkommen på kursen ”Sociala medier för Riksteaterföreningar”

Efter de uppskattade kurserna i både TF-sidorna och Hemsida för Riksteaterföreningar bjuder vi nu in till ytterligare en kurs med Henrik Broman, denna gången lär vi oss om Sociala medier.

När: Lördagen den 4 februari
Tid: Kl. 10.30-15.00 (ink lunch)
Var: Riksteatern i Hallunda (Hallundavägen 30)
Kostnad: Gratis

Användandet av sociala nätverk ökar i Sverige och Facebook är fortfarande i särklass populärast och används nu av 71 procent av svenskarna. Hur kan en teaterförening på bästa sätt använda sig av Facebook för att nå publiken? Hur kan man göra för att få följarna på Facebook att dela föreningens poster? Hur har andra riksteaterföreningar gjort? I den här workshopen ligger fokus på din Riksteaterförening och er möjlighet att synas. Du får konkreta råd och tips på hur du planerar er kommunikation på Facebook. Under ledning av Henrik Broman från Riksteatern får du det stöd som behövs för att själv hantera de sociala mediekanalerna. Det finns några lånedatorer men har du möjlighet att ta med egen dator så är det bra.

Max 15 deltagare så först till kvarn.

Anmälan senast den 31 januari till charly.wassbergborbos@riksteatern.se. 

Ange följande i anmälan (anmäler du fler än dig själv så ange även denna info för dem)
Namn:
Teaterförening:
Telefon:
Tar med egen dator (ja eller nej):
Matallergier:

Medlemsträff om ”Demokratins gränser” den 24 november

Välkomna till medlemsträff om ”Demokratins gränser”

Riksteatern har beslutat att göra en treårig satsning på temat ”demokratins gränser”. Varje spelår (med start hösten 2017/våren 2018) omfattar två föreställningar på temat men utöver detta så finns möjlighet att göra så mycket mer! Riksteatern Stockholms län vill därför bjuda in våra medlemsföreningar att tillsammans med oss jobba fram vad dessa kringarrangemang och riktade insatser skulle kunna vara.

Kort om temat ”Demokratins gränser”
Var börjar och slutar demokratin? Vem försvarar dess gränser och är vi alls överens om var den gränsen går? 2019 fyller den svenska demokratin 100 år. Då har 100 år gått sedan beslutet om allmän och lika rösträtt fattades och just när vi börjar ta demokratin förgiven ser vi hur grundläggande demokratiska värderingar utmanas på flera håll i världen, även hos oss. Kommer demokratin överleva? Klarar den sig 100 år till eller är vi på väg över gränsen? I så fall, vad händer då? Meddemokratins gränser undersöker Riksteatern demokratins förutsättningar och möjligheter i en tid när vi inte längre kan ta den för given.

Under hösten 2017 ges föreställning Olydnad, läs mer om den här http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/4193

Under våren 2018 ges föreställningen Sång till välfärden, läs mer om den här http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/4200

Den 24 november kommer regissören Lisa Färnström och pratar med oss om föreställningarna, den kommande inventeringsturnén som ska ligga till grund för föreställningarna (som ni kan intresseanmälan er till att arrangera lokalt) samt vad vi skulle kunna göra tillsammans på temat, regionalt.

VAR: Södra Teatern, Stockholm
NÄR: Torsdagen den 24/11 kl. 17.00-18.00 (med eftersnack till kl. 18.30)
VEM: Två representanter för alla medlemsföreningar i Riksteatern Stockholms län
FIKA: JA! Riksteatern Stockholms län bjuder på kaffe och smörgås

Efter mötet (från kl. 18.30) kommer Riksteatern Stockholms län styrelse att fortsätta att arbeta med sin verksamhetsplan för 2017. Alla som vill är välkomna att stanna. Det mötet beräknas vara slut kl. 20.30.

Anmälan skickas till charly.wassbergborbos@riksteatern.se senast den 20/11.

Ange följande i din anmälan
Namn:
Förening:
Mail:
Telefon:
Matallergi: