En inspirationsdag om samverkan för sverigefinsk scenkonst

När: Tisdag 13 september
Tid: Kl. 10.00-15.00 med kaffe från kl. 09.30
Plats: Teaterkaféet, Västmanlands teater i Västerås (Slottsgatan 11)

Det blir en dag med samtal, erfarenhetsutbyte och workshops runt ”Mer publik för sverigefinsk scenkonst” och ”Att samarbeta och samarrangera sverigefinsk scenkonst”.

Genom samverkan bygger vi regionsöverskridande nätverk och därmed kontinuitet och tillgänglighet för finsk och sverigefinsk scenkonst runt om i Sverige. 

Verksamhetsutvecklare Joakim Rindå från Riksteatern leder oss under dagen. 

Ytterligare info om anmälan med mera i denna pdf! 

Frågor: Kontakta Maria Gage, Teaterkonsulent i Västmanland, maria@vastmanlandsteater.se, 073-654 41 30 eller Ann-Cathrine Fröjdö, Projektledare Riksteatern, ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se, 070-637 59 76.

Vänliga hälsningar,

Västmanlands teater i samarbete med Riksteatern och Finnet Västmanland