Ny styrelse för Riksteatern Stockholms län

Den 14 april höll Riksteatern Stockholms län årsmöte. Gunnel Orselius-Dahl (L), ordförande i Stockholms läns landsting var årsmötesordförande och vi var ca 30 personer från ett 15-tal föreningar på årsmötet. Vi hade också besök från Jonny Jergander från nationella styrelsen och från Yamam Al-Zubaidi som är verksamhetsutvecklare på Riksteatern.

Styrelsen för Riksteatern Stockholms län 2016/2017 ser ut enligt följande:

Ordförande
Monica Eriksson – Bygdegårdarnas Riksförbund

Kassör
Eva Wedberg

Ledamöter
Lillemor Broström – Riksteaterföreningen i Roslagen (Vice ordförande)
Anne-Sofie Ericsson – SITE/Nacka Teaterförening
Irma Kario – Finska kulturföreningen i Sverige
Maria av Klintberg – Teater Sláva
Hans Richardsson – Botkyrka Teaterförening
Agneta Rolfhamre – Haninge Riksteaterförening
Figen Solmaz – Frilans

Adjungerade
Jonny Jergander – Riksteaterns Nationella styrelse
Marianne Pihl – Ideell kulturallians Stockholms län
Anders Ålander – Södra Teatern