Välkommen på Riksteatern Stockholms läns årsmöte den 10 april

Tid: Den 10 april kl. 18.30 (vi inleder vid kl. 18.00 med lätt förtäring)

Plats: Kristinehovs Malmgård, Diedrichsonska salen

Alla föreningar i Riksteatern Stockholms län (medlemmar och anslutna) har möjlighet att delta med två (2) röstberättigade ombud. Fler får givetvis komma men då som åhörare med yttranderätt/förslagsrätt men ej rösträtt.

Motioner skickas till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 27 februari.

Nomineringar till styrelsen skickas till Valberedningens ordförande Loredana Jelmini loredana.jelmini@gmail.com.

Handlingar inför årsmötet skickas ut senast den 27 mars.

Då vi kommer att servera lättare förtäring vill vi att ni anmäler er om ni kommer att närvara. Meddela då också eventuella allergier/matpreferenser. Er anmälan skickar ni till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 3 april.