Treårigt verksamhetsbidrag till Riksteatern Stockholms län

Riksteatern Stockholms län har fått glädjande besked 2019! Ordförande Monica Eriksson intervjuas nedan om beskedet om treårigt verksamhetsstöd som nådde henne i januari.

Ett 3-årigt verksamhetsstöd, vad kommer det betyda för Riksteatern Stockholms län?

Ett treårigt projekt gör att vi får kontinuitet i verksamheten och vågar ta oss an lite större utmaningar som att t ex arrangera en utbudsdag. Det bidrar också, tror jag, att vi kan bli en aktör att räkna med i Stockholms län.

Varför tror du ni fick ett positivt besked om verksamhetsstöd just i år?

Svårt att säga. En bra ansökan i kombination med enträget arbete och med många olika kontakter, är nog svaret. Efter många års försök att få stöd från Stockholms läns landsting, nu region Stockholm, lyckades det i år. Det var med stort glädje vi tog emot beskedet i slutet av januari. Nu kan vi äntligen anställa en teaterkonsulent och i ökad takt förverkliga alla planer.

Vad ser du fram emot mest i Riksteatern Stockholms län 2019?

Att vi ska kunna förverkliga vår plan. Öka arbetet med att få fler riksteaterföreningar, stötta de vi har, stötta samverkan med andra, planera för en utbudsdag, erbjuda utbildning. Det finns massor att göra.

Länk till intervju med Monica i P4 Stockholm https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7149005