Sommarbrev 2018

Landstingets Kulturstrategi antagen
Den 12 juni tog landstingsfullmäktige beslut om en kulturstrategi för länet, tillsammans med RUFS 2050. Efter beslutet i landstingsfullmäktige tar nu arbetet vid med att implementera strategin. Under hösten börjar de första aktiviteterna; dialogmöten och planering. Läs mer här http://kultur.sll.se/regional-kulturstrategi och hämta kulturstrategin i sin helhet här http://kultur.sll.se/sites/kultur/files/Kulturstrategi_webb.pdf

Opinionsbilda inför valet!
Riksteatern har tagit fram stödmaterial för opinionsbildningsarbete inför valet. På intranätet finns förslag till debattartiklar och insändare. Försök att ta er tid att nyttja detta. Gärna under sommaren då det är lite av nyhetstorka. Läs mera på intranätet https://intranatet.riksteatern.se/bibliotek/marknadsforing-och-kommunikation/opinion/. För ytterligare inspiration för opinionsbildning på sociala medier kan ni kika in på exempelvis Bodens Riksteaterförenings Facebooksida https://www.facebook.com/Bodensrtf/

Att möta mångfald  –  1 september
Vi arrangerar tillsammans med Riksteatern i Sörmland, Östergötland och Uppsala län samt några samverkande organisationer en dag om mångfald lördagen den 1 september på ABF huset i Stockholm. Sprid information till era medlemmar. Under dagen tas mångfald och jämlikhet upp ur ett arrangörsperspektiv. Det blir en bra dag för kunskapspåfyllning och tillfälle till nya kontakter. https://ostergotland.riksteatern.se/att-mota-mangfald-utbildningsdag

Stöd för repertoar- och publikarbete
Det gamla ”småplatsstödet” är nu omvandlat till ett stöd för repertoar- och publikarbete. Riksteatern Stockholms län har fått ett stöd som ger fortsatt möjlighet till visst stöd till scenkonst på små platser men också till bland annat ett nytt communitydansprojekt. Vi uppmanar nu er i föreningarna att ansöka om stöd för era arrangemang. Vi har en mindre summa att fördela än tidigare.  Använd den gamla blanketten tills vidare: http://stockholmslan.riksteatern.se/ansok-om-smaplatsstod.

Communitydansprojekt
Inom ramen för repertoar- och publikarbete genomför vi ett communitydansprojekt i samarbete med Lonely Riders. Tre föreningar kommer att delta; Botkyrka Riksteaterförening, Teater SAT och Nacka & Värmdö Riksteaterförening. Mer information kommer i höst.

Kurs i kommunikation
Efter vår positiva dag med ökad kunskap om sociala medier, som vi höll i samarbete med Södra Teatern i januari,  planerar vi nu för en längre utbildning. Den planeras att genomföras under två lördagar i november respektive januari i samarbete med Botkyrka Folkhögskola. Vi återkommer med datum i början av hösten.

Satsning på unga arrangörer
Riksteatern Skåne var först i Sverige med projektet Kulturcrew  – en utbildning för unga kulturarrangörer. Vi planerar ett Kulturcrew-projekt i Stockholms län under 2019. Detta är dock endast i planeringsstadiet. Men här finns en inspirationsfilm för info och pepp och hör av er om ni är intresserade av att delta. https://www.youtube.com/watch?v=jijAJDSvbaM

 

Datum att notera för hösten

1 september                         Att möta mångfald, ABF huset, Stockholm

5 – 7 oktober                       Anbud live -Riksteatern presenterar sitt utbud för 2019/20

en lördag i november           Del 1 av utbildning kring sociala medier. Dag ej beslutad.

 

Med sommarhälsningar från Riksteatern i Stockholms län