Välkommen till Riksteatern Stockholms läns årsmöte 16 april

Tid: Den 16 april kl. 18.30 (vi inleder vid kl. 17.45 med lättare förtäring)!

Plats: Tonsalen, Huddinge

Alla föreningar i Riksteatern Stockholms län (medlemmar och anslutna) har möjlighet att delta med två (2) röstberättigade ombud. Fler får givetvis komma men då som åhörare med yttranderätt/förslagsrätt men ej rösträtt.
Motioner skickas till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 5 mars.
Handlingar inför årsmötet skickas ut senast den 2 april.

Då vi kommer att servera lättare förtäring vill vi att ni anmäler er om ni kommer att närvara. Meddela då också eventuella allergier/matpreferenser. Er anmälan skickar ni till StockholmLan.rtf@riksteatern.se senast den 9 april.