KULTURPOLITISK KONFERENS 16 NOVEMBER

Kulturvalet – på väg 2018!

Ideell kulturallians Stockholms län bjuder in till en konferens i Årsta Folkets hus för att samtala om landstingets nya kulturstrategi och kultursamverkansmodellen i Stockholms län. Kulturstrategin är ute på remiss under hösten och nu har vi möjlighet att påverka!

Kulturen måste få blomma utanför tullarna och utanför de statliga institutionerna. Mycket av kulturen är idag centrerad till innerstaden och för att kulturen ska komma fler till del måste det finnas en vision och strategi för att göra kulturen tillgänglig i förorten och i skärgårdskommuner.

Vad innebär den nya kulturstrategin för civilsamhället? Vilken hänsyn tas till de ideella kulturföreningarnas förutsättningar? Vilka forum finns för dialog mellan civilsamhället och politiken? Hur kan vi tillsammans medverka till att hela Stockholms län blir en starkare kulturregion?

Vi bjuder in representanter från civilsamhället, tjänstemän och politiker till en konferens om Stockholms läns kulturpolitik.

Program
15.30 – 16.00 Registrering och mingel
16.00 – 16.30 Intro och brandtal av Grete Havnesköld och Johanna Thor (Livet Bitch!)
16.30 – 17.20 Panelsamtal om kulturstrategin. Medverkande: Marianne Pihl (IKA Stockholms län), Eva Bergquist (Förvaltningschef kulturförvaltningen), Ida Burén (Kulturchef Botkyrka kommun) och Gustav Hemming (Skärgårds- och regionplanelandstingsråd).
17.20 – 17.30 Kort paus
17.30 – 18.00 Workshop: Vad vill du ska stå i kulturstrategin?
18.05 – 18.20 Brandtal av Farida al-Abani (StreetGäris)
18.30 – 18.55 Mingel med enklare förtäring
18.55 – 19.35 Panelsamtal med kulturnämndspolitiker. Hur fortsätter arbetet? Vad tar ni med er från dagens samtal? Medverkande: Tomas Melin (mp), Rickard Wessman (m) och Robert Johansson (s)
19.35 – 19.40 Avslutning (Eftermingel till kl 20)
Moderator för dagen: Matilda Westerman
Anmälan: Maila din anmälan till marianne.pihl@outlook.com senast 10 november
Tid: 16 november kl 15.30-20.00
Adress: Årsta Folkets hus, Hjälmarsvägen 28, Årsta torg

Konferensen arrangeras med stöd från: Ideell Kulturallians, Stockholms län landsting, Folkets Hus och Parker, Länsbildningsförbundet och Bygdegårdarna.